Què és la Cooperativa de l'Ampa

La Cooperativa és una organització de mares i pares d'alumnes de l'Escola que basa la seva filosofia en:

MATERIAL SOCIALITZAT
El material del centre adquirit per la Cooperativa, pertany a totes les famílies. Tots els alumnes poden utilitzar-lo. Tots disposen dels mateixos recursos i tots tenen la possibilitat d'aprendre amb les mateixes condicions.

REUTILITZACIO DELS RECURSOS ESCOLARS (llibres i materials)
Això comporta un gran estalvi econòmic, sostenibilitat (menys residus), educació d'hàbits i respecte pels nens, ja que es consciencien que un altre nen farà servir aquell llibre després que ells els hi hagin donat ús.

COL.LABORACIÓ DELS PARES I MARES
Element bàsic per poder dur a terme, sense incrementar despeses, l'organització i les feines pròpies de cada activitat de la Cooperativa.
Organització d'esdeveniments d'interès general per tot el col·lectiu de la nostra escola.