dilluns, 8 d’octubre de 2012

Què és la FaPaC?

La FaPaC és la federació que aplega la majoria d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes dels centres educatius públics de Catalunya amb més de 2.050 AMPA repartides en més de 750 municipis. També reuneix associacions d'escoles bressol, llars d'infants i centres d'educació especial.

La seva Missió és treballar per una educació de qualitat, catalana, laica, equitativa, integradora, inclusiva, gratuïta, democràtica i coeducativa. Els seus principals valors se centren en la participació, representativitat, transparència i independència.

Objectius:
Des dels seus inicis, la FaPaC treballa per garantir un sistema d'educació públic inclusiu, gratuït i de qualitat. Per assolir aquest objectiu:
  • Fomenten la participació associativa, la coordinació, el procés de reflexió i el desenvolupament de projectes comuns entre les AMPA.
  • Actuen com a agent d'influència social i política en favor de l'educació.
  • Ofereixen a les AMPA serveis de suport

Com participa l'AMPA de l'Escola  Montseny a la FaPaC?
Per a mantenir-nos al dia sobre les retallades i com afecten a la resta del col·lectiu d'Escoles, l'AMPA de l'escola Montseny està en contacte constant amb la FaPaC assistint regularment a les seves reunions mitjançant un representant directe de la pròpia AMPA.